Το 2001 μια ομάδα επιστημόνων πήρε την απόφαση να δημιουργήσει ένα άρτιο, σύγχρονο και δυναμικό εργαστήριο με αποκλειστικό στόχο την απόλυτη κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών και απαιτήσεων, σε όλη την αλυσίδα παραγωγής και διαχείρισης τροφίμων, νερού, περιβάλλοντος.

            Τα ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. από την πρώτη μέρα λειτουργίας τους έως και σήμερα έχουν καθημερινό στόχο να παρέχουν τις πλέον ασφαλείς και ακριβείς εργαστηριακές αναλύσεις, να παρέχουν επιστημονική και ουσιαστική υποστήριξη σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς. Το επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και τις νέες μεθόδους που αναπτύσσονται στο χώρο των αναλύσεων. Παράλληλα, η διοίκηση έχει ως μέλημα να εκσυγχρονίζει τα εργαστήρια με την προμήθεια καινοτόμου και πιστοποιημένου επιστημονικού εξοπλισμού.

           Σήμερα, τα ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε., παρέχουν υπηρεσίες σε όλη την Ελλάδα, αποτελούν έναν από τα πιο σύγχρονα και αξιόπιστα εργαστήρια αναλύσεων, αλλά και έναν αποτελεσματικό συνεργάτη πολλών οργανισμών.