Εκπαιδευτικό σεμινάριο για το προσωπικό του Ι.Ι.Ε.Κ Kappa Studies από τον Πρόεδρο και Διευθύνων Σύμβουλο των εργαστηρίων μας Δρ Στεφανάκη Αλέξανδρο

Το Ι.Ι.Ε.Κ. KAPPA STUDIES έδωσε την δυνατότητα στους καθηγητές και το προσωπικό της σχολής, να διδαχτούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την εγκατάσταση συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων Το προσωπικό του Ι.Ι.Ε.Κ. KAPPA STUDIES , είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει και να εκπαιδευτεί από τον κύριο Αλέξανδρο Στεφανάκη. Ο κύριος Αλέξανδρος Στεφανάκης, είναι σύμβουλος κτηνοτροφικών…